Astrologie cesta duše

Alena Málková

Alena Málková

Vystudovala 1. astrologicko – léčitelskou školu v Praze. Dnes se převážně věnuje astrologii a to již patnáctým rokem. Vytváří osobní, partnerské a dětské horoskopy. Prostřednictvím tohoto oboru naplňuje svůj dar pomáhat druhým a pozitivně je motivovat do budoucna. Věnuje se také kineziologii, léčbě Reiki, automatickou kresbou. Pořádá astrologické semináře pro dospělé i děti, kde hravou formou pomocí meditace a automatické kresby učí nahlédnout do tajů astrologie. Ve volných chvílích píše básně o duši, lásce a životě. Její sbírka je inspirována nadsmyslovými obrazy Zdeňka Hajného.

ASTROLOGICKÁ PORADNA

Nabízí vypracování horoskopů osobních, partnerských, dětských, karmických.

Osobní horoskop na hlubší pochopení vnitřního potenciálu, povahy, schopností, zdravotních tendencí i životních úkolů.

Partnerský horoskop je určen na pochopení a řešení vztahových problémů s partnerem, rodiči, dětmi, či spolupracovníky.

Dětský horoskop vám umožní nahlédnout do dětské duše, její povahy, předpokladů a navede vás na citlivé směrování výchovy vašich dětí.

Karmický horoskop je součástí každého horoskopu a umožňuje nahlédnout do hlubších souvislostí vašeho života z každé jeho stránky.

K vypracování horoskopu potřebujete : datum a místo narození, co nejpřesnější hodinu narození.

Pokud si nejste jisti správným časem narození, zjistím Vám ji pomocí kineziologického testu.

A u kineziologie zůstaneme:

V horoskopu se nám kromě výše uvedených informací, dají také odhalit osobní bloky a pomocí kineziologických testů je odstranit, s tím mám velmi dobrou osobní zkušenost a šestiletou praxi.

Součástí vypracování horoskopu je osobní konzultace přímo s astroložkou Alenou Málkovou. Horoskopy je možno zaslat i na dobírku.

Ukázku dětského horoskopu stáhni ZDE

ASTRO – HRÁTKY PRO DOSPĚLÉ

V několika seminářích se postupně zaměříme na pochopení astrologických principů: znamení, domů a planet. Pronikneme do tajů vesmírných zákonitostí. Vysvětlíme si vesmírné vlivy na vaše zdraví. Semináře jsou obohaceny o astrologické hry na pochopení vesmírných pochodů v nás samých. Pomocí meditací a automatické kresby si každý nakreslí vlastní sluneční znamení, svůj osobní horoskop a také vztahový horoskop rodiny. Poslední seminář je zaměřen na astrodiagnostiku, kde se harmonizujeme.

V současné době spolupracuje s paní Janou Špačkovou, která vlastní Malířský a tvořivý ateliér, nacházející se nedaleko Mendlova náměstí v Brně. Zde spoluvytváří semináře, věnované základům astrologie a také malířskému umění. Na semináře je nutné přihlásit se předem. Vice informací v odkazu. ZDE

Bytost s ochránci

Nad hlavou se vznáší andělé
Ochraňují mě a vedou ke konání
Jenž naplňují mé touhy a přání
Kmitají v neskonalé nádheře barev
A rozpínají se v nekonečné záři
Která neoslňuje
Ale pohlcuje do blaženosti.

Poutníci

Skupinky bytostí putují ke světlu
zlatavá hvězda vede je časem
vede je prostorem
zářivým jasem

Spirálou vstupují do čisté prostoty
bytostně nabývají
lásky plné jednoty

Najednou vnímají svět více rozměrů
kde žití mění se
v lehounkou nádheru

Světelné bytosti jdou jim v ústrety
a vše minulé
halí se v zaměty

V záměty zapomnění
vše prožité
vše bolestné
už náhle není

Bytosti spojí se v jedinou hladinu
splývají v myšlenkách
ve s tejnou rovinu

Splývají ve svazcích stejného vědomí
kde já se rozplývá
kde já už není

Poutníkům zbloudilým

Posílám poselství
poutníkům zbloudilým
stojícím v meznícich
mezi prostorem a časem

Jen ten kdo naslouchá
zákonům vesmírným
setká se s nebeským jasem

Ten kdo vše jen v pozemské obrátí
ke svému bohu
se těžko navrátí

Zůstane v kruhu tíživém
zůstane v pozemském čase
vše bolestné
prožívá znovu a zase

I když
Kdo ví ?? jestli nebloudím i já ??

Zima – Březen 2006

(Ukázalo se, že i 2013)

Kdybys věděl co je to pokora
Nenadával bys, že mrzne
A padá sníh… a stále dokola
A že máš ruce studené a zmrzlé…
Věděl bys, že láska a radost zahřívá,
Píseň a čas že hojí….
Že všechny kytky mají vůni svoji
Že všechny barvy mají svoje tóny
A hvězdy ve tmě září jako lampióny.
Že každá hvězda spojena je s duší
A v každém člověku nejen srdce buší.
Že všechny bolesti světa mají svou podstatu
Že láska bolest zvedá a dává ji záplatu
Že všechna moudrá slova už někdo řekl
A všechny poklony už někdo smekl
Že krása jen krásou roste
Že duše je skutečná a poznání prosté
Že Bůh je všude…..I v tobě
Že boha si nemohl nikdo vymyslet,
Protože Bůh stvořil nás
K němu se vracíme znovu a zas.
Až přijde náš čas ….

Kontakty

Alena Málková

ALENA MÁLKOVÁ

Tel: (+420) 724 559 570

E-mail: alena.astro@centrum.cz